top of page

TERUGBETALING

Raadpleeg steeds uw mutualiteit voor inlichtingen omtrent terugbetaling voor een podologische behandeling.

Personen met diabetes mellitus hebben recht op 2 podologische voetverzorgingen per jaar. Hiervoor is een voorschrift van de huisarts noodzakelijk. Gelieve hiervoor uw huisarts te raadplegen.

PODOLOGISCHE VOETVERZORGING

TB6.PNG

PODOLOGISCHE ZOLEN

TB1.PNG
Terugbetaling: Artikelen & bronnen
bottom of page