TERUGBETALING

Raadpleeg steeds uw mutualiteit voor inlichtingen omtrent terugbetaling voor een podologische behandeling.

Personen met diabetes mellitus hebben recht op 2 podologische voetverzorgingen per jaar. Hiervoor is een voorschrift van de huisarts noodzakelijk. Gelieve hiervoor uw huisarts te raadplegen.

PODOLOGISCHE VOETVERZORGING VOOR MENSEN OUDER DAN 65 JAAR

terugbetaling1.PNG

PODOLOGISCHE ZOLEN

Zolen terugbetaling knipsel.PNG